امروز 20 آذر 1397

 

 

نام : سید محمد باقر

نام خانوادگی : هاشمی

گروه : علوم و مهندسی صنایع غذایی، میکروبیولوژی مواد غذایی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری

رتبه : استادیار

پست الکترونیک : hashemi[at]fasau.ac.ir