امروز 03 آبان 1399

خانه

 

 

 

سمت : مدیر گروه ریاضی

نام : مریم

نام خانوادگی : لطفی پور

گروه : ریاضی،  آنالیز غیر خطی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری

رتبه : استادیار

تلفن:  53159862

پست الکترونیک :lotfipour[at]fasau.ac.ir

رزومه

 

نام : رقیه

نام خانوادگی : خسروی

گروه : ریاضی،  ریاضی محض - جبر

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری 

رتبه : استادیار

تلفن :  53159881

پست الکترونیک :khosravi[at]fasau.ac.ir

رزومه

  
   نام : محمد

نام خانوادگی : گلستانی

گروه : ریاضی، بهینه سازی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری

رتبه : استادیار

تلفن : 53159883

پست الکترونیک :golestani[at]fasau.ac.ir

رزومه

  
  نام : آرام

نام خانوادگی : امامی

گروه : ریاضی، گراف و ترکیبیات

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری

رتبه : استادیار

تلفن:  53159882

پست الکترونیک :emami[at]fasau.ac.ir

رزومه