امروز 02 ارديبهشت 1398

خانه

سمت : مدیر گروه علوم کامپیوتر

نام: آرمان

نام خانوادگی : خیراتی

گروه : علوم کامپیوتر،   مهندسی کامپیوتر

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری

رتبه: استادیار

پست الکترونیک:

رزومه


 

نام : فاطمه

نام خانوادگی : شمس عزت

گروه : علوم کامپیوتر، هوش مصنوعی

آخرین مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد

رتبه : مربی

تلفن:

پست الکترونیک: shamsezat[at]fasau.ac.ir

رزومه

 

 

نام: علیرضا

نام خانوادگی : سپاسیان

گروه : ریاضی،   تحقیق در عملیات

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری

رتبه: استادیار

پست الکترونیک: sepasian[at]fasau.ac.ir

رزومه

 

 

نام : صادق

نام خانوادگی : خسروی شعار

گروه : ریاضی،  محض

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری

رتبه : استادیار

تلفن :

پست الکترونیک : khosravi.shoar[at]fasau.ac.ir

رزومه