امروز 28 دی 1399

خانه

 

نام : محمدرضا

نام خانوادگی : همایون زاده

گروه : مکانیک، طراحی کاربردی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری

رتبه: استادیار

تلفن :  53159383

پست الکترونیک :homayounzade.m[at]fasau.ac.ir

رزومه 


سمت : مدیر گروه مکانیک 

نام : رادمرز

نام خانوادگی : حسینی

گروه : مکانیک، طراحی کاربردی

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری

رتبه : استادیار

تلفن :  53159362

پست الکترونیک : hosseini.r[at]fasau.ac.ir

رزومه 


 

نام : رضا

نام خانوادگی : واقفی

گروه : مکانیک، طراحی کاربردی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری

رتبه: استادیار

تلفن :  53159382

پست الکترونیک : vaghefireza[at]fasau.ac.ir

رزومه


 

نام : رضا

نام خانوادگی : روحی

گروه : مکانیک، سیالات

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری

رتبه : استادیار

تلفن :  53159382

پست الکترونیک : re.roohi[at]fasau.ac.ir

رزومه


 

نام : علی

نام خانوادگی : کریم‌زاده

گروه : مکانیک،  طراحی کاربردی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری

رتبه : استادیار

تلفن : 53159385

پست الکترونیک :

رزومه 


 

نام : مسعود

نام خانوادگی : اکبری

گروه : مکانیک،  طراحی کاربردی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری

رتبه : استادیار

تلفن : 

پست الکترونیک : 

رزومه