امروز 03 آبان 1399

خانه

 

 

 

نام : امیر

نام خانوادگی : خادم حسینی

گروه : کامپیوتر،  معماری کامپیوتر

آخرین مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد

رتبه : مربی

تلفن :  داخلی 53159231

پست الکترونیک : khadem_h[at]fasau.ac.ir

رزومه 


 

 

نام : احسان

نام خانوادگی : حسینی

گروه : مهندسی کامپیوتر،  نرم افزار

آخرین مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد

رتبه : مربی

تلفن:   53159232

پست الکترونیک :hoseini.ehsan[at]fasau.ac.ir

رزومه

 

سمت : مدیر گروه فناوری اطلاعات

سمت : مدیر گروه مهندسی کامپیوتر

نام : کرامت اله

نام خانوادگی : غفاری

گروه : کامپیوتر، هوش مصنوعی

آخرین مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد

رتبه : مربی

تلفن : 53159233

پست الکترونیک :ghaffary.keramat[at]fasau.ac.ir

رزومه