امروز 08 آبان 1399

خانه

آشنایی با رشته ریاضی

در برنامه‌ريزي‌‌هاي گـــذشته دانشگاه‌هاي ايران، رياضيات به سه شاخه محض، كاربردي و دبيري تقسيم‌بندي شده بود:

رياضي كاربردي: هدف از اين شاخه تربيت كارشناسي است كه با اندوخته كافي از دانش رياضي، توانايي تحليل كمي از مسائل صنعتي، اقتصادي و برنامه‌ريزي را كسب نموده، توان ادامه تحصيل در سطوح بالاتر را داشته باشد. . در رياضيات كاربردي چگونه استفاده كردن و به كارگرفتن قضايا، آموزش داده مي‌شود، به عبارت ديگر در اين شاخه، كاربرد رياضيات در مسائل موجود در جامعه بيان مي‌گردد. عموما رياضيات كاربردي به شاخه‌اي از رياضي گفته مي‌شود كه كاربرد علمي مشخصي داشته باشد براي مثال در اقتصاد، كامپيوتر،‌ فيزيك و يا آمار و احتمال كاربرد داشته باشد.

رياضي محض: رياضيات محض بيشتر به قضايا و استدلالها ، منطق موجود در آنها و چگونگي اثباتشان مي‌پردازد. هدف از اين شاخه رياضي، تربيت متخصصان جامع در علوم رياضي است كه آمادگي لازم براي ادامه تحصيل در جهت اشتغال به پژوهش و نيز انتقال علم رياضي در سطوح دانشگاهي را داشته باشند. آشنايي با تجزيه و تحليل مسائل در قالب رياضي و مدل‌سازي رياضي نيز از اهداف ديگر شاخه رياضي محض است.

رياضي دبيري: هدف از شاخه دبيري تربيت دبيران وكارشناسان متخصص آموزش رياضي است كه پاسخگوي نيازهاي آموزش و پرورش كشور در سطوح پيش‌دانشگاهي باشند.

امروزه دو گرايش محض و كاربردي آنچنان در هم ادغام شده‌اند كه مرزي را نمي‌توان بين آنها مشخص كرد. زيرا گاه يك تئوري كاملا محض وارد مرحله كاربردي شده و چون در عمل با مشكل روبرو مي‌شود، بار ديگر به حوزه تئوري برمي‌گردد و در نهايت پس از رفع نقايص، دوباره وارد مرحله كاربردي مي‌شود. يعني يك تعامل و ارتباط دوجانبه‌اي بين رياضي كاربردي و محض وجود دارد و هريك از اين دو شاخه، از تجربيات شاخه ديگر به بهترين نحو استفاده مي‌كند و به همين دليل يك رياضيدان موفق بايد از هر دو شاخه اطلاع داشته باشد. رئيس اتحاديه بين‌المللي رياضيدانان جهان در يازدهمين اجلاس آكادمي جهان سوم كه اخيرا در تهران برگزار شد، عنوان كرد كه « بهتر است بگوييم رياضيات و كاربردهاي آن، نه اينكه رياضيات را به محض و كاربردي تفكيك كنيم چرا كه به اعتقاد رياضيدان‌ها هيچ مقوله رياضي نيست كه روزي كاربردي براي آن پيدا نشود.» در برنامه‌ريزي جديد كشور، رشته رياضي به رياضيات و كاربردها تغيير نام پيدا كرده است.

شاخه هاي مختلف رياضي در مقاطع تحصيلات تكميلي:


رشته رياضي در مقاطع ارشد و دكتري داراي شاخه هاي متنوعي مي باشد كه هر يك بهشاخه‌هاي فرعي ديگري شامل بخش‌هاي تخصصي و نيز كاربرد رياضيات در ساير علوم تقسيم مي شود. از آن جمله مي توان از موارد زير ياد كرد:
-جبر

-آناليز

-هندسه                  

-توپولوژي

-گراف و تركيبيات

-آناليزعددي

-بهينه‌سازي
-كد‌‌ و رمز

-رياضي‌مالي

-معادلات‌ديفرانسيل
-آموزش‌رياضي
....