امروز 03 آبان 1399

خانه

گروه رياضي دانشگاه فسا تا كنون فارغ التحصيلان بسياري داشته كه اغلب آنها در مقاطع بالاتر در دانشگاههاي بزرگ ايران جهت ادامه تحصيل پذيرفته شده اند.

 

برخي از قبولي هاي ارشد و دكتري دانشگاه فسا در سالهاي گذشته:

فاطمه ارشدی: معادلات دیفرانسیل دانشگاه شیراز

مژگان یگانه: آنالیز ریاضی دانشگاه شیراز

لیلا اقتداری: آنالیز عددی دانشگاه یزد

خالد لشکری زاده: جبر دانشگاه هرمزگان

رضوان غفاری: دکتری رياضي کاربردی گرایش آنالیز عددی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی و ارشد ریاضی کاربردی گرایش آنالیز عددی دانشگاه تربیت مدرس

جعفر صادقی: دکتری و ارشد ریاضی کاربردی گرایش تحقیق در عملیات دانشگاه خوارزمی
فرزانه یوسفی: دکتری و ارشد ریاضی کاربردی گرایش آنالیز عددی دانشگاه شهید باهنر کرمان

مريم صالحي: دکتری ریاضی کاربردی گرایش تحقیق در عملیات دانشگاه صنعتی شیراز

محمدجواد امینی: دکتری مهندسی مالی دانشگاه شهید بهشتی و ارشد تحقیق در عملیات دانشگاه یزد

حسن پيروزبخت: ارشد رياضي كاربردي دانشگاه صنعتي شريف

نادیا امیری: ارشد ریاضی کاربردی گرایش آنالیز عددی دانشگاه تربیت مدرس

فرناز ستاري نژاد: ارشد مديريت دانشگاه تهران

ابوذر احمدی: ارشد ریاضی کاربردی گرایش آنالیز عددی دانشگاه اصفهان

ندا قیصری: ارشد ریاضی محض گرایش آنالیز دانشگاه شیراز
مرضیه نعمتی: ارشد ریاضی کاربردی گرایش آنالیز عددی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

فاطمه محمدی: ارشد ریاضی کاربردی گرایش آنالیز عددی دانشگاه تحصیلات تکمیلی کرمان

لاله حامدي: ارشد حسابداري دانشگاه علامه طباطبايي تهران
ندا عبدالهی: ارشد ریاضی کاربردی گرایش معادلات دیفرانسیل دانشگاه صنعتی شیراز

هجرت رييسي:   ارشد رياضي ماربردي معادلات ديفرانسيل دانشگاه صنعتي شيراز

فرشید نعیمی: ارشد ریاضی کاربردی گرایش معادلات دیفرانسیل دانشگاه صنعتی شیراز
مریم حسنیان: ارشد ریاضی کاربردی گرایش آنالیز عددی دانشگاه بوشهر

اکرم بقال نژاد: ارشد ریاضی کاربردی گرایش آنالیز عددی دانشگاه سمنان

فاطمه کوثری: ارشد ریاضی کاربردی گرایش آنالیز عددی دانشگاه شهرکرد

ليلا زارعي: كد و رمز اصفهان

علي حاج محمودي: كد و رمز اصفهان

مريم يگانه: جبر شيراز

الهام شيرازبختي: گراف صنعتي اصفهان

مرضيه زارعي: رياضيات مالي خوارزمي

زهرا مهراور: كاربردي شيراز

فاطمه بلاغي: آناليز باهنر كرمان

مريم خواجه ميركي: آناليز عددي يزد

آسيه رئيسي: آناليز عددي يزد

معصومه خورشيد زاده: آناليز عددي كرمان

نجمه اولادحسين: آناليز عددي كاشان

نيلوفرنظري: آناليز عددي ياسوج

محدثه شفيعي: كاربردي تهران

منصوره زارعي: كاربردي اصفهان

فرزانه رضايي:گراف زنجان

شيوا پارسايي: آناليز عددي يزد

محمد زارع: كاربردي اصفهان

فرشته جهان ديده: كاربردي اصفهان

ساناز رنجبر: بهينه سازي يزد

مهين عزيزي: كاربردي صنعتي شيراز