امروز 08 آبان 1399

خانه

رشته مهندسی برق یکی از مهم ترین و پرکاربردترین رشته های مهندسی است. این رشته باتکيه بر دو پايه فيزيک و رياضيات و ترکیب آنها با ديدگاه مهندسی، ابزارهای توانمندی را در طراحی تجهیزات و دستگاههای کاربردی بوجود آورده است به نحوی که، در اندکی بيش از يک قرن سابقه خود، وسيع ترين کاربردها را در علوم و تکنولوژی يافته است و امروزه کمتر ابزار، قطعه يا سيستمی را می توان يافت که فاقد قطعات الکتريکی يا الکترونيکی باشد.

  رشته مهندسی برق به واسطه ماهيت فراگير خود، هر روز شاخه های جديدی از صنعت را گسترش داده و روش های نوينی را پيش روی می گشايد. خودکارسازی، توليد وانتقال انرژی، ارتباطات زمينی، سنجش پزشکی، ابزار الکترونيک هواپيمايی و رادارها، کنترل نیروگاهها و صنایع پتروشیمی، سامانه های الکتریکی ماهواره ها و موشکها و .. تنها برخی از زمينه های کاربردی هستند که در قلمرو مهندسی برق قرار دارند .

رشته برق دارای چهار گرایش قدرت، کنترل، الکترونیک و مخابراتمی باشد.

در گرایش قدرت به طور کلی به آموزش و پژوهش در زمينه طراحی و ساخت سيستم های مورد استفاده در توليد، انتقال، توزيع و مصرف برق پرداخته می شود. از جمله مباحثی که در این گرایش مطرح می شود می توان به موارد زیر اشاره نمود:

 • روش های مختلف تولید برق شامل نيروگاههای آبی، گازی، سيکل ترکيبی و ولتاژ نوری، خورشیدی، بادی و...
 • چگونگی احداث خطوط انتقال و انواع کابلهای هوايی و زيرزمينی و روش های انتقال برق
 • انواع وسايل و تجهيزات حفاظتی که در مراحل مختلف توليد، توزيع، انتقال و مصرف انرژی، با هدف محافظت از انسان‌ها و تاسيسات شبکه در برابر حوادث نامطلوب استفاده می شوند. از جمله انواع رله ها، فيوزها و کليدهای قدرت
 • انواع مختلف ماشين‌های الکتريکی و ترانسفورماتورها و طرز کار و کاربرد آن‌ها

گرایش کنترل به طراحی کنترل کننده های فرایندها، ابزاردقیق، و اتوماسیون صنعتی می پردازد.

از جمله مباحث مطرح شده در رشته کنترل به موارد ذیل می توان اشاره نمود:

 • برنامه نویسی و سخت افزار کنترل‌کننده‌های برنامه‌پذیر، سیستم های کنترل توزیع یافته ، کنترل کامپیوتری و کنترل با سیستم های میکروکنترلر.
 • طراحی و پیاده سازی حلقه‌های کنترل.
 • نصب، راه اندازی، تنظیم و کالیراسیون حسگر‌ها و عملگر‌ها.
 • اتصال تجهیزات ابزار دقیق به شبکه های صنعتی و راه‌اندازی سیستم‌های کنترل تحت شبکه.
 • طراحی و پیاده سازی روش‌های کنترل پیشرفته شامل کنترل چند متغیره، کنترل غیر خطی، کنترل پیش بین، کنترل تطبیقی، کنترل فرایندهای تصادفی، کنترل دیجیتال، کنترل فازی، کنترل با شبکه های عصبی، شناسایی سیستم ها، باز شناسی الگو ها جهت کنترل، کنترل بر مبنای سری های زمانی، کنترل مقاوم، کنترل بهینه.

در گرایش الکترونیک به طراحی مدارهای الکترونیک با کاربرد های پایه ای در سایر رشته ها می پردازد. از این جمله می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

 • طراحی مدار‌های پردازش و شکل‌دهی، مدارهای کنترل گر، مقایسه گر با کاربرد در کنترل.
 • طراحی مدار های مبدل دیجیتال به آنالوگ و آنالوگ به دیجیتال جهت ارتباط کامپیوتر با دنیای فیزیکی.
 • طراحی سخت افزار های کامپیوتری.
 • طراحی حسگر های الکترومکانیکی در مقیاسهای میکرو و نانو.
 • ساخت تجهیزات اندازه گیری الکترونیکی.
 • طراحی مدارهای الکترونیک صنعتی و درایو موتورها.

در گرایش مخابرات با دو گرایش میدان و سیستم به دریافت و ارسال امواج و سیگنالهای مخابراتی با اهمّ کاربردهای ذیل می پردازد:

 • طراحی و راه اندازی مدارهای مخابراتی جهت دریافت و ارسال امواج.
 • ماکروویو.
 • شبکه های مخابرات بیسیم.
 • شبکه حسگرهای بیسیم.
 • بستر ارسال پیام ها در اینترنت.
 • امنیت شبکه.