امروز 09 آبان 1399

خانه

فارغ التحصيلان مقطع کارشناسی برق در هریک از گرایش‌ها می توانند در رشته های زیر به ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر ادامه دهند:

  • مهندسی برق- الکترونيک،
  • برق- قدرت (شامل گرایش های:سيستم و ماشين و انرژی)
  • برق- مخابرات (شامل گرايش های: ميدان، سيستم، موج، رمز، مايکرونوری)
  • برق- کنترل
  • مهندسی پزشکی (گرايش بيوالکتريک)
  • مهندسی هسته­ای (شامل گرايشهای: مهندسی راکتور و مهندسی پرتو پزشکی)
  • مهندسی کامپيوتر (معماری کامپيوتر، هوش مصنوعی و رباتيک)

برای تحصيل در مقطع دکترای تخصصی، می توان در هر يک از زيرشاخه های تخصصی‌تر گرايشهای ياد شده ميزان مورد نياز واحدها را اخذ کرد و رساله دکتری را در همان موضوع خاص ارائه داد. امکان ادامه تحصيل در کليه گرايشهای ياد شده در مقطعهای کارشناسی ارشد و تا حد زيادی در دوره دکتری، در داخل کشور وجود خواهد داشت. رشته برق به دليل کاربردی بودن آن در بسياری از علوم مهندسی ديگر، برای فارغ التحصيلان امکان تحصيل در بسياری گرايشها و دانش ها را فراهم می کند .