امروز 24 شهریور 1398

اداره امور فنی

   

نام: فرزاد

نام خانوادگی:  نیکزاد

گروه : عمران

مدرک تحصیلی: کارشناسی

پست الکترونیک:

شماره تماس : 53154412 - 071