رئیس اداره امور فنی و نظارت بر طرحهای عمرانی

   

نام: فرزاد

نام خانوادگی:  نیکزاد

گروه : عمران

مدرک تحصیلی: کارشناسی

پست الکترونیک:

شماره تماس : 53154412 - 071

منتشر شده در چهارشنبه, 20 دی 1396 08:51