امروز 10 فروردين 1399

مدیریت امور اداری و پشتیبانی

 

نام: علیرضا

نام خانوادگی:  پورباقری

گروه : عمران

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

پست الکترونیک: pourbagheri.a[at]fasau.ac.ir

شماره تماس : 53154212-071 

09171651712