امروز 02 بهمن 1396

مدیریت امور اداری و پشتیبانی

 

نام: علیرضا

نام خانوادگی:  پورباقری

گروه : عمران

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

پست الکترونیک: pourbagheri.a[at]fasau.ac.ir

شماره تماس : 53344849-071 داخلی22

09171651712