امروز 07 مرداد 1400

مدیریت امور مالی

 

نام : مرضیه

نام خانوادگی : گنجی

گروه : مالی - حسابداری

تلفن :  53154312 - 071 

پست الکترونیک : mali[at]fasau.ac.ir