امروز 23 آبان 1397

مدیریت امور مالی

 

نام : مرضیه

نام خانوادگی : گنجی

گروه : مالی - حسابداری

تلفن :  53154312 - 071 

پست الکترونیک : mali[at]fasau.ac.ir