امروز 25 تیر 1397

مدیریت امور مالی

 

نام : مرضیه

نام خانوادگی : گنجی

گروه : مالی - حسابداری

تلفن :53344849 - 071 داخلی 28

پست الکترونیک : mali[at]fasau.ac.ir