امروز 26 فروردين 1400

شورای انضباطی

تعهد نامه انضباطی دانشجویان در هنگام ثبت نام در دانشگاه

 امام علی (ع) : پذيرا باشيد دستور معروف را و خود نيز بدان دستور دهيد، و بپذيريد نهى از منكر را و خود نيز از آن نهى كنيد. (غررالحکم ، باب امر به معروف)

نظر به اينکه دانشگاههای کشور، مراکز تحصيل علم و دانش و معرفت می باشد. حفظ سلامت اخلاقی، اجتماعی و رعايت شئونات اسلامی و دانشجوئی در اين مکان مقدس بسيار ضروری است. لذا بدينوسيله پاره ای از مقررات انضباطی دانشگاه  ذکر ميگردد که از شما دانشجوی عزيز جهت حفظ سلامت و قداست دانشگاه تقاضای همکاری و مساعدت داريم. بديهی است رعايت موارد زير الزامی و عدم رعايت آن تخلف انضباطی محسوب شده و طبق آئین نامه انضباطی دانشجويان، مورد رسيدگی قرار خواهد گرفت .

1. همراه داشتن کارت دانشجوئی در بدو ورود به محيط دانشگاه  .

2.رعايت ضوابط و مقررات آموزشی و پرهيز از هرگونه نزاع و درگيری  .

3. رعايت احترام متقابل در برخورد با ساير دانشجويان و اساتيد و کارکنان دانشگاه  .

4. رعايت مقررات و موازين مربوط به پوشش اسلامی  .

5. رعايت مقررات و ضوابط مربوط به خوابگاه دانشجوئی  .

6. عدم تجمع ويا ايستادن دراماکن عمومی دانشگاه به گونه ای که باعث ايجاد مزاحمت گردد  .

7. هرگونه فعاليت جهت عضويت و يا همکاری و يا هرگونه مساعدت با گروه های ملحد و عرفانهای نوظهور (مانند شيطان پرستی و ... ) و يا شرکتهای هرمی (همانند گلدکوئيست و امثالهم )جرم بوده در صورت مشاهده با آن برخورد قانونی خواهد شد .

8. استعمال دخانيات در کليه اماکن مربوط به دانشگاه ممنوع می باشد .

ضوابط پوشش دختران :

1. لباسها همواره بايد ساده و آراسته، با وضعيت مناسب و در شأن دانشگاه بوده و با لباسهای ساير محيط ها نظير جشن ها، محيط های تفريحی، ورزشی و ... متفاوت و به دور از مدهای افراطی باشد .

2. رنگ لباسها بايد متعادل بوده و تند و زننده نباشد و موجب جلب توجه نگردد .

3.کفش ها بايد ساده و در خور شأن و منزلت دانشگاه باشد . پاشنه های خيلی بلند ( بالای 5 سانت ) پوتين های بلند ( تا زانو ) و کفش هايی که در مهمانی ها و مجالس ويژه استفاده می گردد، مجاز نمی باشد.

4.پوشيدن جوراب در محيط های آموزشی لازم می باشد.    

5. جواهرات و زيورآلات مورد استفاده در محيط آموزشی بايد از مصاديق مجاز ( مانند حلقه ازدواج ، ساعت و ... ) باشد .

6. استفاده از مواد معطر تند مجاز نمی باشد.

7. طول ناخن ها بايد مناسب باشد ، استفاده از لاک ، ناخن مصنوعی و جواهرات ممنوع می باشد.

8. استفاده از کلاه بدون مقنعه ممنوع می باشد .

9.  استفاده از شلوارهای چسبان و کوتاه و شلوارهايی که عمدا" پاره يا وصله داشته باشد و چادرهای نامناسب مانند چادرهای نازک و توری ممنوع است.

 

 

 

ضوابط پوشش پسران :

1.  استفاده از کراوات و پاپيون از هر نوع ممنوع است .

2.استفاده از شلوارهای کوتاه و چسبان ، تنگ و نازک و شلوارهايی که تعمدا" پاره و وصله داشته باشد ممنوع است .

3.  استفاده از زيورآلات (به استثنای حلقه ازدواج)، گردن بند، زنجير، مچ بند، دست بند ممنوع است .

4. استفاده از رنگها و آرايشهای مو بصورت تند و زننده (مش کردن، فر کردن، بافتن و برداشتن ابرو) بلند بودن مو بيش از حد معمول  بطوريکه از يقه لباس پايين تر بيايد و ... ممنوع می باشد .

5. لباسهای اندامی مردانه، تنگ و چسبان، آستين خيلی کوتاه مانند حلقه ای يا رکابی و ... ممنوع است .

اينجانب ............................ متعهد می شوم نسبت به موارد فوق الذکر و همچنين رعايت تمامی مقررات آموزشی، فرهنگی، اخلاقی و انضباطی دانشگاه کوشا و پايبند باشم.

نام پدر :                                                            رشته تحصيلی :                                                                          سال تحصیلی :

تلفن همراه :                                       

نشانی و تلفن منزل:

ضمناً دانشجويان محترم برای اطلاع از جزئيات آئين نامه انضباطی می توانند به سايت دانشگاه به آدرسwww.fasau.ac.ir مراجعه نمايند.

 

 

با آرزوی توفيق روز افزون

کميته انضباطی دانشجويان                                                                                                                                                                                                                                                                                        امضاء دانشجو