امروز 05 مرداد 1400

آدرس: دانشگاه فسا - دانشکده مهندسی - طبقه همکف - بلوک C

شماره تماس:  53153422- 071

پست الکترونیک :counsel[at]fasau.ac.ir