امروز 16 فروردين 1399

معاونت دانشجویی و فرهنگی

 

 

نام : محمد مهـدی

نام خانوادگی : محبـی

گروه : عمران، مکانیک خاک و پی

مقطع تحصیلی : دکتری

رتبه : استادیار

تلفن :53153112-071

پست الکترونیک : mohebbi[at]fasau.ac.ir