امروز 20 آذر 1396

معاونت دانشجویی

 

 

نام : محمد مهـدی

نام خانوادگی : مقیمــی

گروه : مهندسی آب

گرایش : آبیاری و زهکشی

مقطع تحصیلی : دکتری

رتبه : استادیار

تلفن :53344849-071

پست الکترونیک : moghimi[at]fasau.ac.ir