امروز 05 مرداد 1400

آیین‌نامه‌ی تشکیل تشکل‌های اسلامی

فرم‌ها:

فرم درخواست مجوز فعالیت تشکلهای اسلامی

 

 

 


اسامی تشکل‌های دانشجویی دانشگاه فسا عبارتند از:

بسیج دانشجویی
جنبش عدالتخواه
انجمن اسلامی