امروز 04 اسفند 1396

آیین‌نامه‌ فعالیت نشریات

 

فرم‌ها:

فرم مجوز انتشار نشریات دانشگاهی1

فرم مجوز انتشار نشریات دانشگاهی 2

 


اسامی نشریات دانشجویی دانشگاه فسا عبارتند از: