امروز 05 آبان 1399

هر وزارتخانه يا شركتي نياز به افرادي دارد كه علاوه بر دانستن الفباي كامپيوتر، داراي توانايي تجزيه و تحليل و تصميم‌گيري مناسب باشند. گرايش هاي مختلف رياضي جايگاه وسيعي در جامعه دارند و تمام رشته‌هاي مهندسي، رشته‌هاي مختلف علوم پايه (فيزيك، شيمي، ‌زيست‌شناسي، زمين شناسي )، پزشكي، علوم كامپيوتر، اكتشافات فضايي،‌ بازرگاني، برنامه‌ريزي‌هاي دولتي، غالب رشته‌هاي وابسته به صنعت، مديريت و رشته‌هاي مختلف كشاورزي به رشته رياضي وابسته‌اند و از آن به طور مستقيم استفاده مي‌كنند. همچنين بخش بزرگي از فعاليت‌هاي اقتصادي و توليدي كشور در طرحهاي مختلف نظير: نفت، پتروشيمي، حمل و نقل و...، مستقيم و يا غيرمستقيم با رياضي در ارتباط هستند.

از جمله مشاغلی که فارغ التحصیلان رشته ریاضیات و کاربردها به آن مشغولند میتوان از موارد زیر نام برد:

ü      در آموزش و پروش يا دانشگاه به عنوان معلم يا دبير مدارس و استاد دانشگاه

ü      در ادارات دولتي و سازمان هاي مديريت و مالي

ü      موسسات فني و كشاورزي به عنوان کارشناس و يا مدير آموزش

ü      کارمند بانك

ü      کارگزار بيمه

ü      در ارگان های نظامی( به ویژه فارغ التحصیلان گرایش کد و رمز)

ü      در شركت هاي مختلف در اموري همانند طراحي سيستمها در امر بهينه‌سازي و بهره‌وري و مدل‌سازيهاي رياضي

ü      و در بخش‌هاي تحقيقاتي ارگان‌هاي مختلف