امروز 05 آبان 1399

به دلیل اینکه، جهت گرفتن غذا در سلف سرویس ها نیاز به ثبت اثر انگشت هر فرد می باشد، لذا جهت جلوگیری از انتقال بیماری بعد از احراز هویت، دانشجویان دست هایشان را با اسپری محلول های مخصوص، ضدعفونی می‌کردند.
"واحد بهداشت و درمان"