امروز 05 آبان 1399

 

- ضدعفونی کردن دست افراد حاضر در سلف سرویس‌ها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2- توزیع ماسک رایگان، بین کلیه دانشجویان، با همکاری کانون همیاران سلامت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3- ضدعفونی کردن کلیه خوابگاههای دختران و پسران، با همکاری نیروهای خدماتی دانشگاه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4- ضدعفونی کردن دانشکده‌های دانشگاه، با همکاری نیروهای خدماتی خانم و آقا

 

 

   

 

5- نظافت عمومی محوطه‌ی دانشکده‌ها با همکاری نیروهای خدماتی دانشگاه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6- ضدعفونی کردن اتاق‌های پرسنل محترم، بطور روزانه

 

   

 

 

7- توصیه‌ی واحد بهداشت دانشگاه، در خصوص استفاده از خلال دندان و دستمال کاغذی قرار داده شده در آسانسورها، جهت فشردن دکمه‌های آسانسور 

 

   

 

8- تولید و اتنتشار مطالب مفید و سرگرم کننده در فضای مجازی، توسط واحد بهداشت و درمان دانشگاه، در روزهای قرنطینه

 

 

9- ساخت کلیپ، بروشور و پوسترهای آموزشی، توسط واحد بهداشت و درمان