امروز 05 آبان 1399

فیزیک از قدیمیترین علوم عالم می باشد. فیزیک در لغت به معنای طبیعت است و درک عمیقی از جهان هستی و علل وقوع پدیده ها به ما می دهد. از ریزترین ساختارها، الکترونها، تا ابر کهکشان ها عملکردشان در علم فیزیک مورد مطالعه قرار داده شده است. فیزیک با دو رویکرد تجربی و تئوری و در بررسی های تئوری با دو شیوه تحلیل و شبیه سازی در حال پیشرفت است. همگامی تحلیل ها و شبیه سازی ها با انجام آزمایش ها باعث توسعه روز افزون تکنولوژی و ساخت مواد جدید شده است. مهندسین ساخت به طور روزمره و دائم از کشفیات و یافته های علمی فیزیک جهت بهینهسازی ساخته های خود استفاده می کنند.

گرایش های مختلف علم فیزیک

در دنیای امروز با توجه به پیشرفت های تکنولوژی پیش آمده گرایشهای رشته فیزیک نیز بسیار تخصصی شده است. این گرایش ها شامل موارد زیر هستند:

ü      اپتیک و لیزر

ü      ماده چگال

ü      نانو فیزیک

ü      ذرات بنیادی

ü      فیزیک هستهای

ü      نجوم و اخترفیزیک

ü      هوا شناسی

ü      بیوفیزیک

ü      ژئوفیزیک

ü      فیزیک جو

پیشگامی علم فیزیک در توسعه تکنولوژی

با تحول ساخت قطعات مداری و الکترونیکی به سمت نوری و فوتونیکی نقش فیزیکدانان روز به روز بیشتر میشود. سرعت بالاتر انتقال اطلاعات، کوچکتر بودن قطعات و اختلالهای کمتر دلیل برتری ادوات اپتیکی به الکترونیکی است. یک فیزیکدان با درکی که از ساختار مواد و ویژگی های آن ها دارد می تواند متناسب با کاربرد، تکنولوژی مورد نیاز را به حیطه ساخت ادوات وارد نمایند. بیشترین نمود پیشرفتهای ساخت، در حیطه گرایش های فیزیک حالت جامد و اپتیک و لیزر رخ داده است. ساخت مواد جدید در ابعاد اتمی در حیطه کاری یک فیزیکدان حالت جامد و بکارگیری آن در ساخت ادوات مورد نیاز، تخصص فیزیکدان اپتیک و لیزری است. 

نانو فیزیک

نانوفیزیک در واقع علم جدیدی نیست بلکه مطالعه خواص مواد در ابعاد خیلی کوچک (۱۰ به توان منفی ۹) است. با کوچکتر کردن یک ماده در این ابعاد، ماده خواص جدیدی از خود نشان می دهد که تا وقتی ماده حجیم بود این خواص را نشان نمی داد. بدین ترتیب در این ابعاد علمی فیزیک به بررسی خواص و کاربردهای جدید مواد می پردازد.