امروز 03 آبان 1399

در سالهای اخیر تلاش فراوانی در دانشگاه فسا برای حرکت به سمت یک دانشگاه کارآفرین در حال انجام است. با توجه به پتانسیل رشته فیزیک در علوم بین رشته ای، فارغ التحصیل رشته فیزیک توانایی ادامه تحصیل در علوم فوتونیک، مهندسی پزشکی، مهندسی اپتیک و لیزر، بیوفیزیک، فیزیک پزشکی و الکترونیک را دارد. ارگانهای مرتبط با رشته فیزیک به شرح زیر می باشند:

ü      صنایع الکترونیک

ü       شرکت های نفت و گاز

ü      صنایع نظامی و دفاعی

ü      شرکتهای مخابراتی و ارتباطی

ü      سازمان انرژی اتمینیروگاه های خورشیدی و اتمی