امروز 30 ارديبهشت 1398

به گزارش روابط عمومی دانشگاه فسا در روز یکشنبه مورخ 12 اردیبهشت و همزمان با سالروز شهادت استاد شهید مرتضی مطهری، مراسم تجلیل از اساتید دانشگاه برگزار گردید.

در این مراسم که با حضور ریاست و معاونین محترم دانشگاه انجام پذیرفت، ضمن تکریم اساتید، با اهداء گل توسط ریاست دانشگاه، از ایشان تقدیر و تشکر بعمل آمد.

-------