امروز 30 ارديبهشت 1398

به گزارش روابط عمومی دانشگاه فسا ، اردوی فرهنگی، تفریحی پایگاه مقاومت شهید دکتر شهریاری دانشگاه فسا به مقصد رودبال(ویژه برادران) و اردوگاه شهید باهنر(ویژه خواهران) برگزار گردید.

به نقل از واحد اردویی پایگاه مقاومت شهید شهریاری دانشگاه، اردویی به مقصد اردوگاه شهید باهنر شهرستان فسا در تاریخ 95/1/31 ویژه خواهران بسجی به همت مسئول واحد خواهران برگزار شد که در این اردوی یک روزه، خواهران بسیجی پایگاه به همراه فرزندان خود ضمن شرکت در برنامه حلقه صالحین، از فضای زیبا و محیط مفرح اردوگاه استفاده نمودند.

همچنین در تاریخ یکم و دوم اردیبهشت ماه، برادران بسیجی پایگاه علاوه بر زیارت امامزاده سلطان شهباز در منطقه تفریحی رودبال و تشکیل حلقه صالحین، از محیط طبیعی آنجا بهره مند شدند.

-------