امروز 30 ارديبهشت 1398

به گزارش روابط عمومی دانشگاه فسا در روز سه شنبه مورخ 95/3/4 همایش بزرگ ریاضی در سالن اجتماعات دانشگاه برگزار گردید.

این همایش که با همت مدیریت امورفرهنگی و اجتماعی توسط انجمن علمی ریاضی برگزارشد،سمینارهایی با موضوع نرم افزارریاضی  و کاشی کاری توسط اساتید ارجمند مهندس غفاری و دکتر نعمتی انجام گردید و در پایان ضمن برگزاری مسابقه علمی ریاضی  از رتبه برترهای این رشته تقدیر بعمل آمد.

-------