امروز 30 ارديبهشت 1398

به گزارش روابط عمومی دانشگاه فسا اجرای طرح نقش بندی نام زیبای امام حسین (ع) بر روی تپه دانشگاه از تاریخ 31 اردیبهشت آغاز گردید.

این طرح که با همت واحد عملیات پایگاه مقاومت شهید دکتر شهریاری دانشگاه انجام پذیرفت، در روز شنبه  مصادف با سالروز قیام 15 خرداد به پایان رسید.

لازم بذکر است  این پایگاه در نظر دارد تپه ورودی دانشگاه را به نقش زیبای یا مهدی(عج)بعد از ماه مبارک رمضان منقش کند.