امروز 05 آبان 1399

 

اعضای شورای نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه 1399

 

ردیف نام اعضا سمت وضعیت عضویت
1 آقای دکتر جمال فتح اللهی رییس شورا