امروز 01 خرداد 1398

به گزارش روابط عمومی دانشگاه فسا در روز دوشنبه 23 اردیبهشت کارگاه آشنایی با ساز و کارهای حمایتی مراکز رشد و پارک های علم و فناوری در دانشگاه برگزار شد.

در این کارگاه دانشجویان و اساتید با ضرورت و اهمیت استقرار در مراکز رشد به منظور تبدیل ایده به محصول، همچنین ساز و کارهای حمایتی مراکز رشد شامل خدمات اعتباری، وام ها، معافیت های مالیاتی، فضای استقرار، کارگاه ها و آزمایشگاه ها و دوره های آموزشی مرتبط و نحوه ی پذیرش ایده ها و .... آشنا شدند.

-------