امروز 24 شهریور 1398

به گزارش روابط عمومی دانشگاه فسا در خرداد ماه 98، سرکارخانم زهرا باستانی دانشجوی دانشگاه فسا جهت حضور در اردوی انتخابی تیم ملی جوانان در رشته جودو انتخاب گردید و نیز در کمپ تیم های ملی این اردو مقام سوم را کسب نمود.

این موفقیت را به ایشان و اساتید و دانشجویان دانشگاه تبریک عرض می نماییم.

-------