امروز 23 آبان 1398

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، مسئولین شهرستان فسا به مناسبت هفته دولت و همزمان با افتتاح پروژه های عمرانی دانشگاه فسا، با حضور در جمع دانشگاهیان از پیشرفت های اخیر دانشگاه بازدید نمودند.

در این گردهمایی، نماینده محترم مردم شهرستان فسا در مجلس شورای اسلامی جناب آقای دکتر جمالی، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر، معرفی الگوهایی نظیر شهید رجایی را ضرورت امروز جامعه ما دانستند. همچنین ایشان پیشرفت های سریع دانشگاه فسا در شرایط بودجه ای کشور را تحسین کرده و از مدیران دانشگاه تقدیر و تشکر کردند.

در ادامه فرماندار ویژه فسا و معاون محترم استاندار جناب آقای مهندس کرمی نیز، ضمن تبریک هفته دولت به همه دولتمردان، از پیشرفت های همه جانبه دانشگاه تمجید کردند و از تلاشهای ریاست و مسئولین دانشگاه تقدیر و تشکر کردند.

ایشان با تحسین عملکردمدیریت دانشگاه فسا، به خاطر برخی ناملایمات گذشته از دانشگاهیان دلجویی نمودند.

ریاست دانشگاه فسا، جناب آقای دکتر اژدری نیز با تبریک هفته دولت به همه خدمتگزاران مردم در تمام نهادها و سازمانها، برخی پیشرفتهای دانشگاه در سه سال گذشته را برشمردند. ایشان، توسعه سریع و عمیق دانشگاه در این مدت کوتاه را حاصل زحمات همه همکاران دانشگاهی، همیاری و همدلی نماینده محترم مردم در مجلس شورای اسلامی جناب آقای دکتر جمالی در تمامی مراحل و همکاری مسئولین شهرستان با دانشگاه فسا دانستند.

-------