امروز 15 آذر 1398

جناب آقای دکتر حجت الله باده یان

همکار گرامی

انتصاب شایسته جنابعالی به عنوان نماینده وزارت علوم در هیات نظارت بر تشکلهای اسلامی دانشگاه فسا را خدمت شما تبریک می گویم.امیدوارم که با پیگیری های مستمر جنابعالی، برنامه های درخواستی تشکلهای دانشجویی دانشگاه با پویایی کامل اجرا گردد.

دکتر محسن اژدری

رییس دانشگاه فسا

-------