امروز 15 آذر 1398
 
آقای دکتر محمد باقر هاشمی، عضو هیات علمی گروه صنایع غذایی دانشگاه فسا با تایید هیات ممیزه دانشگاه شیراز به دانشیاری ارتقا یافت. روابط عمومی دانشگاه فسا این رویداد خوشایند را به ایشان و جامعه دانشگاهی فسا تبریک و تهنیت عرض می نماید.
-------