امروز 15 آذر 1398

آقای دکتر عبدالرسول زارعی، عضو هیات علمی گروه طبیعت دانشگاه فسا با تایید هیات ممیزه دانشگاه شیراز به دانشیاری ارتقا یافت.

روابط عمومی دانشگاه فسا این رویداد خوشایند را به ایشان و جامعه دانشگاهی فسا تبریک و تهنیت عرض می نماید.

-------