امروز 09 بهمن 1398

متن پیام تبریک ریاست دانشگاه فسا به مناسبت انتصاب خانم دکتر الهه عابدی به شرح ذیل می باشد:

سرکار خانم دکتر الهه عابدی

انتخاب و انتصاب شایسته شما از طرف وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به عنوان عضو شورای نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استان فارس را تبریک عرض میکنم. تجارب سرکار عالی در توسعه روشهای تدریس نوین در آموزش عالی، منجر به حضور تاثیرگذار شما در شورای مذکور خواهد شد.

 

دکتر محسن اژدری

ریاست دانشگاه فسا

-------