امروز 05 آبان 1399

به گزارش روابط عمومی دانشگاه فسا در روز سه شنبه 15 اسفند، مراسم ویژه روز درختکاری با حضور معاون فرمانداری، رییس اداه منابع طبیعی، هیات رییسه دانشگاه و دیگر مسئولین شهرستان در محوطه دانشکده علوم پایه دانشگاه فسا برگزار گردید.

در این مراسم جناب آقای دکتر اژدری ریاست محترم دانشگاه، ضمن عرض خیر مقدم به مدعوین و تبریک روز درختکاری، در خصوص توسعه فضای سبز دانشگاه نکاتی را ایراد نمودند.

در ادامه مراسم جناب آقای مهندس کشاورزیان ریاست اداره منابع طبیعی شهرستان فسا در خصوص اهمیت درخت و درختکاری مطالبی را عنوان نمود.

در پایان مراسم، ویزه برنامه کاشت نهال، توسط مسئولین دانشگاه و شهرستان در محوطه دانشکده علوم پایه دانشگاه انجام پذیرفت.