امروز 11 فروردين 1399

به گزارش روابط عمومی دانشگاه فسا اردوی زیارتی، سیاحتی مشهد مقدس از تاریخ 14 بهمن به مدت 6 روزٍ، با حضور 80 نفر از دانشجویان دختر و با هدف ایجاد نشاط فکری و معنوی

برای دانشجویان و زیارت بارگاه ملکوتی هشتمین اختر تابناک امامت و ولایت حضرت علی بن موسی الرضا علیه السلام، توسط امور فرهنگی و اجتماعی دانشگاه برگزار شد.

این اردو با حمایت معاونت فرهنگی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و نیز آستان قدس رضوی از اردو اولی ها صورت گرفت و دانشجویان در زائرشهر رضوی از طرف آستان قدس اسکان

داده شدند.

از جمله برنامه های اردو:

١.زیارت دسته جمعی حرم شریف امام رضا ع

٢.شرکت در مراسمات دعا

٣.مهمان یک وعده غذای حرم 

۴.استفاده از مکان تفریحی چالیدره

۵.استفاده از مجموعه موجهای خروشان

-------