امروز 25 مرداد 1399

به منظور تحقق آموزش مجازی در دانشگاه  و فائق آمدن بر ویروس کرونا و نیز  بهره برداری از فرصتها، برنامه عملیاتی دانشگاه فسا تهیه و تدوین گردید.

جهت مشاهده و دریافت فایل برنامه عملیاتی دانشگاه فسا اینجا را کلیک نمایید.

-------