امروز 05 آبان 1399

به گزارش روابط عمومی دانشگاه فسا طی حکمی از سوی دکتر فتح اللهی رییس دانشگاه، دکتر حجت الله باده یان بعنوان سرپرست معاونت اداری و مالی دانشگاه منصوب شد.

در این حکم آمده است نظر به توانایی‌ها و مسوولیت‌پذیری شما، به موجب این حکم به عنوان سرپرست معاونت اداری و مالی دانشگاه منصوب می‌شوید. برنامه‌ریزی برای افزایش درآمدهای اختصاصی، مدیریت و بهینه‌سازی هزینه‌ها و ارتقاء کیفیت و سطح خدمات رفاهی کلیه اعضای دانشگاه مورد انتظار است. امیدوارم با استعانت از خداوند متعال، با جلب مشارکت کلیه ذی‌نفعان دانشگاه از جمله اعضای هیات علمی و غیر هیات علمی، زمینه پشتیبانی از کلیه اقدامات واحدهای مختلف دانشگاه در راستای تحقق جامعه دانش‌بنیان را فراهم نمایید.

جناب آقای دکتر فتح اللهی ریاست محترم دانشگاه نیز از  آقای دکتر دهقان خلیلی معاون سابق اداری و مالی با اهداء لوح تقدیر از زحمات ایشان در طول مدت خدمت ، تقدیر و تشکر نمودند.

-------