امروز 15 خرداد 1399
✅براساس اعلام"تایمز" (معتبرترین سیستم رتبه بندی بین المللی دانشگاهها)، دانشگاه فسا به عنوان دانشگاه نوپای کشور در 16شاخص عملکردی در بین دانشگاههای برتر دنیا در زمینه تاثیرگذاری قرار گرفت و در زمینه اورال رتبه +601 را کسب نمود.
بدین ترتیب دانشگاه فسا در شاخصهای:
 ✴️ "مبارزه با گرسنگی" در رتبه 101-200 
✴️ "زندگی موجودات آبزی"،"زندگی در سطح زمین" ،"صلح و عدالت"در رتبه +201
✴️ "فقر زدایی"، "بهداشت آب"،"تولید و مصرف مسولانه"در رتبه 201-300 
✴️ "انرژی پاک و ارزان" در رتبه 301
 ✴️ "صنعت و نوآوری و زیرساخت" در رتبه 301-400
✴️ "برابری جنسیتی"،"رشد اقتصادی"،"مبارزه با تبعیض"،"جوامع و شهرهای پایدار" در رتبه +401 
✴️ "سلامت"در رتبه401-600
✴️ "شراکت در اهداف سند توسعه پایدار" و "کیفیت اموزش"در رتبه +601  
در رده دانشگاههای برتر دنیا در سال 2020 قرارگرفت.
 

ریاست محترم دانشگاه فسا این موفقیت را به کلیه اساتید ، دانشجویان و کارکنان دانشگاه تبریک و تهنیت عرض کرده و از زحمات ایشان تشکر و قدردانی می نمایند.

 
-------