امروز 15 خرداد 1399

به گزارش روابط عمومی دانشگاه فسا طی حکمی از سوی دکتر فتح اللهی رییس دانشگاه، دکتر سلمان برومند بعنوان سرپرست گروه کارآفرینی و ارتباط با صنعت دانشگاه منصوب شد.

در این حکم آمده است :

نظر به توانایی‌ها، تجربیات ارزشمند و مسوولیت‌پذیری شما، به موجب این حکم به عنوان سرپرست گروهکارآفرینیوارتباطباصنعت دانشگاه منصوب می‌شوید. تلاش برای ترویجفرهنگكارآفرینی، فراهم کردن زمینه های همكاری هرچه بیشترعلمی-پژوهشیباسازمانها و صنایعمختلف و ایفای نقش فعال در راستای تحقق اقتصاد دانش‌محورمورد انتظار است. امیدوارم با استعانت از خداوند متعال، با جلب مشارکت کلیه ذی‌نفعان دانشگاه از جمله اعضای هیات علمی و غیر هیات علمی و دانشجویان زمینه تحقق اهداف نظام آموزش عالی را فراهم نمایید.

جناب آقای دکتر فتح اللهی ریاست محترم دانشگاه نیز از آقای دکتر پورکریمی رییس سابق گروهکارآفرینیوارتباطباصنعت با اهداء لوح تقدیر از زحمات ایشان در طول مدت خدمت ، تقدیر و تشکر نمودند.

-------