امروز 15 تیر 1399

هيات رئيسه دانشگاه فسا از پارک علم و فناوري فارس بازديد کردند.

به گزارش روابط عمومي دانشگاه فسا، در روز دوشنبه 12 خرداد، اعضای هیات رییسه دانشگاه با هدف آشنايي با مجموعه پارک علم و فناوري و افزايش سطح همکاري متقابل، از تعدادي از شرکتهاي مستقر در پارک علم و فناوري فارس بازديد و با فعاليتهاي اين شرکتها آشنا شدند.

همچنين در نشست مشترکي با رئيس، معاونين و مديران پارک علم و فناوري فارس مسايل و موارد مربوط به ارتقاء سطح همکاري طرفين و نيز مرکز رشد شهرستان فسا بحث و بررسي شد.

دکتر ذوالقدر رئيس پارک علم و فناوري فارس در اين نشست با اشاره به اهميت تعامل پارک و دانشگاه و ايجاد بستري براي دانش‌جويان و اساتيد، حرکت به سمت توسعه کارآفريني استان و تحقق دانشگاه کارآفرين را از برنامه هاي پارک علم و فناوري برشمردند و اضافه کردند استان فارس پتانسيل بسيار بالایي در حوزه هاي مختلف دارد و توسعه‌ي مراکز رشد شهرستاني نيز از ديگر برنامه‌هاي پارک علم و فناوري فارس است.

دکتر فتح‌اللهي ریاست محترم دانشگاه ضمن ابراز رضايت از فعاليت مرکز رشد فسا در اين دانشگاه بيان داشتند: دانشگاه محور اقتصاد دانش‌بنيان است و مهم ترين ابزار آن نيز مراکز رشد و پارک هاي علم و فناوري است.

رییس دانشگاه فسا ضمن تاکيد بر تشکيل کارگروه اقتصاد دانش‌بنيان در شهرستان‌ها، با اولويت سنجي و مديريت منابع خواستار ارتباط بيشتر پارک از مرکز رشد فسا شدند.

در اين نشست مدير مرکز رشد شهرستان فسا و دبير شوراي نمايندگان شرکتهاي مستقر در پارک علم و فناوري فارس نيز حضور داشتند و به بيان فعاليتهاي صورت گرفته در مرکز رشد فسا و همچنين لزوم ارتباط بيشتر شرکتها با يکدیگر پرداختند.

-------