امروز 01 مهر 1399

به گزارش روابط عمومی دانشگاه فسا، با توجه به وضع بحرانی منابع آب سطحی و زیر سطحی شهرستان فسا و همچنین لزوم مدیریت علمی مصرف آب در بخش های مختلف اعم از شرب، کشاورزی، صنعت و غیره، و همچنین لزوم فراهم سازی زمینه همکاری بین دانشگاه و بخش های اجرایی در راستای کمک به حل اصولی مسائل، در روز یکشنبه یکم تیر ، نشست تخصصی "مدیریت بحران منابع آب، چالش ها و راهکارها" با حضور معاون محترم اداری دانشگاه، رییس و اعضاء هیات علمی دانشکده کشاورزی، مدیر محترم ارتباط با صنعت دانشگاه، نماینده محترم فرمانداری ویژه شهرستان ، ریاست محترم جهاد کشاورزی ، ریاست محترم اداره منابع طبیعی، ریاست محترم اداره آبفا، و ریاست محترم سازمان آب منطقه ای شهرستان در دانشگاه فسا برگزار شد.

در این نشست پس تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید، پخش کلیپ معرفی دانشکده کشاورزی دانشگاه فسا و همچنین خوش آمد گویی جناب آقای دکتر باده یان (معاون محترم اداری و مالی دانشگاه) ، جناب آقای دکتر زارعی ریاست دانشکده کشاورزی در خصوص زمینه های همکاری بین دانشگاه و بخش های اجرایی در رابطه با حل معضلات بحران منابع آب شهرستان و همچنین برخی از راهکارهای ممکن در این زمینه مباحثی را مطرح نمودند.

در ادامه این نشست، اعضاء محترم هیات علمی دانشکده کشاورزی و همچنین مدیران محترم بخش های اجرایی به بحث و تبادل نظر پیرامون راهکارهای علمی و عملی احیاء منابع آب و همچنین مدیریت برداشت و مصرف از منابع در بخش های مختلف پرداختند.

در پایان نشست مقرر گردید در راستای زمینه سازی همکاری های بیشتر بین دانشگاه و بخش های اجرایی و همچنین بررسی دقیق تر راهکارهای علمی حل معضلات منابع آب در بخش های مختلف شهرستان، نشست های تخصصی تر با ادارات مختلف برگزار و تصمیمات مقتضی در زمینه های مختلف اتخاذ گردد.

-------