امروز 20 مرداد 1399

به گزارش روابط عمومی دانشگاه فسا در روز دوشنبه ۹ تیر جلسه ی " بررسی راهکارها و چالش های توسعه ی شرکت های فناور و دانش بنیان" با حضور هیات رییسه ی دانشگاه، روسای پارک علم و فناوری فارس، سازمان نظام مهندسی کشاورزی، سازمان جهاد کشاورزی، اداره راه و شهرسازی، اداره امور مالیاتی، اداره صنعت، معدن، تجارت، غذا و دارو، سازمان فنی و حرفه ای، تامین اجتماعی، اداره گاز، اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی، بهزیستی، مخابرات و معاون فناوری پارک فارس در سالن مهندس بردباردانشگاه برگزار و مشکلات شرکت های مرکز رشد فسا مورد بررسی قرار گرفت.

در این جلسه جناب آقای دکتر فتح اللهی ریاست محترم دانشگاه ضمن عرض خیر مقدم، به الزام پیش رفتن به سوی اقتصاد دانش محور و حمایت از شرکت های فناور و دانش بنیان اشاره کردند.

ریاست محترم دانشگاه ضمن تشریح وضعیت اقتصاد شهرستان بیان کردند: با فرض بهره وری یکسان نیروی کار در شهرستان فسا با میانگین استان فارس، ارزش تولیدات نهایی درشهرستان حدود 5 هزار میلیارد تومان تخمین زده می شود که بخش قابل توجهی از این تولیدات به شدت وابسته به منابع آب زیر زمینی می باشد.

دکتر فتح اللهی با اشاره به ساختار اشتغال شهرستان افزودند: 5 بخش کشاورزی، ساختمان، حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات، بازرگانی و آموزش بیش از 70 درصد از اشتغال شهرستان را تامین کرده اند.

ریاست محترم دانشگاه ضمن تشریح ارکان اقتصاد دانش بنیان، جهش تولید را مستلزم تغییر در ساختار اقتصاد منبع محور به دانش بنیان دانستند.

در ادامه جلسه جناب آقای دکتر ذوالقدرریاست محترم پارک علم و فناوری فارس به معرفی پارک های علم و فناوری و مراکز رشد پرداختند.

خانم دکتر پورمحمدی رییس محترم مرکز نوآوری دانشگاه و مدیر مرکز رشد شهرستان فسا نیز بر لزوم ایجاد تعاملات گسترده و همکاری های مشترک بین سازمان ها و نهاد های مختلف، به منظور ایجاد اکوسیستم کارآفرینی تاکید کردند.

در حاشیه این نشست ریاست محترم پارک علم و فناوری فارس و معاون محترم فناوری پارک فارس از شرکت های مستقر در مرکز رشد فسا بازدید بعمل آوردند.

-------