امروز 20 مرداد 1399

به گزارش روابط عمومی دانشگاه فسا طی حکمی از سوی دکتر فتح اللهی رییس دانشگاه، دکتر سید محمد قاضی بعنوان سرپرست گروه نظارت و ارزیابی دانشگاه منصوب شد.

در این حکم آمده است:

نظر به توانایی‌ها، تجربیات و مسوولیت‌پذیری شما، به موجب این حکم به عنوان سرپرست گروه نظارت و ارزیابی دانشگاه منصوب می شوید. بررسي و ارزيابي مستمر كاركرد گروههاي آموزشي، دانشكده‌ها و واحدهاي تابعه دانشگاه، نظارت و ارزيابي منظم فعاليتهاي مديران دانشگاه با هماهنگي و همكاري معاونت‌هاي ذي ربط و نظارت بر حسن اجراي كليه قوانين و مقررات دانشگاه و ارائه گزارش موارد تخلف به رياست دانشگاه و يا معاونتهاي ذي ربط مورد انتظار است. امید است با اتکال به خداوند متعال و همکاری مدیران و اعضای هیات نظارت و ارزیابی دانشگاه، از ابزار نظارت برای ارتقاء دانشگاه، حداکثر بهره‌برداری را بنمایید.

-------