امروز 04 آبان 1399

به گزارش روابط عمومی دانشگاه فسا جلسه رییس دانشگاه با مدیران آموزش و پرورش منطقه ششده و قره بلاغ به منظور ارائه تجربیات دانشگاه در زمینه آموزش مجازی و تبادل نظر در خصوص امکان پیاده سازی آموزشهای برخط در آموزش و پرورش منطقه ششده و قره بلاغ، در دانشگاه فسا برگزار گردید.

در ابتدای جلسه، ریاست محترم دانشگاه توضیحاتی در خصوص وضعیت فعلی کشورو لزوم هماهنگی مدیران، خصوصا مدیران مجموعه های آموزش عالی و عمومی و نقش این هماهنگی ها در اعتمادسازی و افزایش سرمایه اجتماعی بین مردم ارائه نمودند.سپس اشاره ای به تجربیات دانشگاه فسا در زمینه آموزش های برخط کردند.

دکتر فتح اللهی در ادامه سخنان خود اظهار داشتند که دانشگاه فسا آمادگی دارد این تجربیات را به مجموعه آموزش و پرورش هم منتقل نماید.

در ادامه جلسه آقای بلاغی رییس آموزش و پرورش منطقه ششده و قره بلاغ، توضیحاتی در خصوص وضعیت آموزشی در منطقه ارائه کردند.ایشان اظهار داشتند در حال حاضر سامانه آموزشی رسمی آموزش و پرورش، سامانه "شاد " است که به تازگی به روز رسانی شده و دارای ظرفیت خوبی است اما با این حال نیازمند استفاده از تجربیات دانشگاه هستیم.

در ادامه، دکتر شعبانی مدیر آموزش دانشگاه، به شکل عملی نرم افزار مورد استفاده در دانشگاه برای برگزاری کلاس های مجازی برخط را ارائه کردند و اعضای جلسه سوالات خود را مطرح نمودند.

در پایان جلسه مقرر شد جلسه ای با حضور معاون آموزش و پژوهش دانشگاه و هیات رییسه و مدیران مدارس متوسطه دوم آموزش و پرورش منطقه ششده و قره بلاغ برگزار و در این خصوص تبادل نظر صورت پذیرد.

-------