امروز 04 آبان 1399

به گزارش روابط عمومی دانشگاه فسا، جلسه رییس دانشگاه با مدیر بنیاد شهید فسا به منظور تعامل بیشتر بین دانشگاه و بنیاد شهید شهرستان فسا و نیز بررسی وضعیت تحصیلی دانشجویان معزز شاهد و ایثارگر برگزار گردید.

دکتر فتح الهی ریاست محترم دانشگاه ضمن قدردانی و خرسندی از برگزاری این جلسه، عزت و اقتدار جمهوری اسلامی ایران را مدیون رشادت ها و ایثار شهدای گرانقدر دانستند و خواستار توجه بیشتر به امور دانشجویان شاهد و ایثارگر در زمینه های مختلف شدند.

ایشان ضمن توجه به ارائه خدمات شایسته با حفظ عزت و کرامت به دانشجویان شاهد و ایثارگر، به ظرفیت های دانشگاه فسا در زمینه آموزش های برخط اشاره داشتند و اظهار داشتند دانشگاه فسا آمادگی دارد در این خصوص تجربیات خود را به مجموعه بنیاد شهید منتقل کند.

در ادامه جلسه جناب آقای رسولی رییس بنیاد شهید فسا، ضمن تشکر از مجموعه دانشگاه در جهت خدمات رسانی به دانشجویان معزز شاهد و ایثارگر اظهار داشتند اداره بنیاد شهید فسا از ظرفیت دانشگاه فسا در زمینه های مختلف استفاده خواهد کرد.

همچنین دکتر جهانتاب رییس گروه امور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه، گزارشی از آمار و عملکرد گروه شاهد ارایه دادند.

-------