امروز 09 آذر 1399

به گزارش روابط عمومی دانشگاه فسا در روز دوشنبه 28 مهر، رییس دانشگاه به اتفاق معاون اداری و مالی دانشگاه با دکتر نوروزی رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس در خصوص بررسی مسائل و مشکلات اعتباری دانشگاه، دیدار و گفتگو کردند.

در این دیدار جناب آقای دکتر فتح اللهی رییس محترم دانشگاه با اشاره به اینکه 70 درصد دانشجویان دانشگاه فسا غیر بومی هستند، اظهار داشتند این دانشگاه در حال حاضر دارای 1400 دانشجو و 60 هیات علمی بوده که تنوع رشته های مختلف در آن سبب کمبود خوابگاه آموزشی شده است.

در این دیدار که بهاره دادور رییس گروه فرهنگی سازمان نیز حضور داشت، در خصوص تامین اعتبار پروژه های عمرانی دانشگاه فسا تصمیماتی اتخاذ شد.

-------