امروز 02 بهمن 1399

به گزارش روابط عمومی دانشگاه فسا در روز یکشنبه 16 آذر نشست رییس دانشگاه با مدیر شعب پست بانک استان فارس با هدف ارتباط و تعامل طرفین برگزار شد.

در این نشست سرکار خانم دهقانی مدیر شعب پست بانک استان فارس ضمن ارائه توضیحاتی در خصوص نحوه خدمات رسانی در سطح استان گفت پست بانک بعنوان یک بانک دولتی به انتخاب وزارت اقتصاد و دارایی در سال 98 بعنوان برترین بانک دولتی شناخته شده است.

مدیر شعب پست بانک استان فارس در ادامه افزود:پست بانک جزء 4 بانک عامل در بحث صندوق توسعه می باشد که به طرحهای دانش بنیان، اشتغالزایی، ارتباط با صنعت، کشاورزی و ... تسهیلات پرداخت می کند . همچنین در حال حاضر 300 روستا در سطح استان را تحت پوشش قرارداده و کلیه خدمات بانکی از جمله افتتاح حساب، پرداخت تسهیلات، چک و .. را به مردم ارائه می دهد .

جناب آقای دکتر فتح اللهی ریاست محترم دانشگاه ضمن تشکر از حضور مدیر شعب پست بانک، گفتند که یکی از مسئولیتهای اجتماعی ما دانشگاهیان، کمک به اجرای طرح های دانش بنیان هست که این امر با کمک و تعامل پست بانک محقق خواهد شد.

ایشان در ادامه افزودند که هدف ما اینست که با توجه به امکانات موجود در دانشگاه، بتوانیم منافع دانشگاه و رفاه همکاران خود را با تعامل و انعقاد تفاهم نامه بین دانشگاه و پست بانک در خصوص پرداخت تسهیلات، نصب خودپردازو استفاده از خدمات پست بانک تامین کنیم.

-------