امروز 02 بهمن 1399

به گزارش روابط عمومی دانشگاه فسا در روز یکشنبه 23 آذر، نشست مجازی آشنایی با قوانین و حمایت از شرکتهای دانش بنیان توسط دکترمحمد مهدی رجا سرارزیاب شرکتهای دانش بنیان در دانشگاه فسا برگزار شد.

در این نشست که با شرکت اعضای هیات علمی دانشگاه فسا برگزار گردید، ساز و کارهای حمایتی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از شرکت های دانش بنیان مطرح شد.

-------